Do czego służy goniometr stalowy?

goniometr stalowy

Do czego służy goniometr stalowy?

Duży goniometr jest urządzeniem używanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni pozwala dokładne określenie kątów. Jest to szczególnie potrzebne narzędzie w ocenie i monitorowaniu postępów fizjoterapii chorych. Goniometr stalowy https://med-store.pl/sport-i-regeneracja/rollery-i-masazery/39/206 budowa: Dzięki swojej konstrukcji, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako czynnik odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala umieszczona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki potrzebujemy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny istotne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej przedstawiam kluczowe ruchy i zasady z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Wskazane jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał konkretny widok na teren, jaki będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Wskazane jest ustalenie układu odniesienia, w którym będą robione pomiary. Dotyczy to zarówno badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części także innych form anatomicznych, które potrafią mieć robione pomiary.


3. Wykonanie testów w dobrym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować jednolitość również stworzenie ich w pewnym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje potrzeba ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma istotne znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w których wykorzystujemy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka tego systemu składa się z podstawowych liter określających płaszczyzny, w których badane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał duże zastosowanie nie wyłącznie w branży medycznej, ale też w operacjach państwowych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do wyznaczania kierunku i kątów w nawigacji, zwykle na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku względem innych punktów lub kierunku w którym płynęli.
2. Zastosowanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też wykorzystanie w działaniach wojskowych. Był używany do wyznaczania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr stosowano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku oraz w sprawach społecznych. Był używany do wyznaczania pozycji konkurencyjna oraz do przekazywania komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności również możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był ważnym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym też w dziedzinach powiązanych z zaufaniem i obronnością.

Back To Top